Nieuws

Overheid zet in op meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie

juli 2022

Overheid zet in op meer digitaal, meer thuis en meer eigen regie.

Het nieuwe ouderenprogramma van de overheid roept de hele maatschappij op om oplossingen te vinden voor de vergrijzing.

Lees meer >>

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW)

mei 2021

Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) geopend.

Het budget voor deze regeling is in totaal € 114 miljoen, voor projecten in de periode 2021 en 2022. Per activiteit kan er minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 aangevraagd worden.

Lees meer >>

Sociale Kaart voor Mantelzorgers viert 2 jarig bestaan

september 2021

Sociale Kaart voor Mantelzorgers Provincie Utrecht viert 2 jarig bestaan.

Van Amersfoort tot Zeist, alle gemeentes uit de provincie Utrecht zijn vertegenwoordigt op de Gouden Zorgkaart. Deze website is gratis en helemaal ingericht voor mantelzorgers, wijkverpleegkundigen en iedereen die op zoek is naar hulp en aandacht voor kwetsbare ouderen.

Lees meer >>

Erkenning leerbedrijf beroepspraktijk

oktober 2020

Erkenning tot leerbedrijf beroepspraktijk

Per 15-10-2020 is Gouden Zorgkaart Nederland erkend als leerbedrijf voor het MBO. Dat betekent dat wij mbo-studenten kunnen opleiden in de beroepspraktijk.

Lees meer >>

Onderzoek naar het combineren van werk en mantelzorg

april 2020

Onderzoek naar het combineren van werk en mantelzorg

Samen met Arno Kok en prof Boot van de Radboud Universiteit doet Gouden Zorgkaart Nederland onderzoek naar het effect van mantelzorgen in combinatie met een betaalde baan. Hoeveel stress levert het op en weet je waar je hulp kan krijgen?

Lees meer >>

Afronding onderzoek Radboud Universiteit

Afronding onderzoek combineren werk en mantelzorg

30 juni 2020 volgde een mooie afronding van het onderzoek van Arno Kok i.s.m. Bijzonder hoogleraar Cécile Boot van Radboud Universiteit over de werkende mantelzorger (voornamelijk vrouwen van 50-54 jaar).

Lees meer >>

Aftrap stage Radboud Universiteit bij Gouden Zorgkaart

Aftrap stage Radboud Universiteit

31 januari 2020 is Arno Kok bij de Gouden Zorgkaart begonnen met zijn afstudeerstage van de Radboud Universiteit naar mantelzorgers, informatievoorziening en de Gouden Zorgkaart

Lees meer >>

Ontslag uit het ziekenhuis

januari 2020

Meander Ziekenhuis Amersfoort verwijst naar Gouden Zorgkaart bij ontslag uit het ziekenhuis

U kunt op ieder moment van de dag of de week ontslagen worden uit het ziekenhuis. Soms is dat tijdstip pas kort van tevoren bekend...

Lees meer >>